Drevený voz ako pomocník našich predkov

18. januára 2021, aepsylon, Nezaradené

Ak by ste sa v súčasnosti rozhodli vybrať do ulíc s otázkou, čo si mladí ľudia predstavujú pod pojmom drevený rebriniak a či by si ho vedeli dať do súvislosti s dreveným vozom, málokto vám odpovie správne. Dnešná doba poznačená migráciou obyvateľstva z dedín do miest má za následok vytrácanie viacerých tradičných slov, medzi ktoré patrí aj drevený rebriniak.

Čiernobiela fotografia dreveného rebriniaka v obci Veľká Poľana rok 1973
Čiernobiela dobová fotografia dreveného rebriniaka v obci Veľká Poľana rok 1973 (zdroj: beskydnik.eu)

Čo je drevený rebriniak?

Pre mnohé generácie bol drevený rebrinák veľmi užitočný nástroj. Obdobie na prelome letného a jesenného počasia sa vyznačuje suchými podmienkami, ideálnymi na zber úrody. Pre vidiečanov to znamenalo vyvrcholenie poľných prác. V prípade žatvy, ide o zbieranie klasov z obilia. Seno – zvyšky obilia – aj dnes predstavuje užitočný materiál na kŕmenie hospodárskych zvierat. Lenže, ľudia v minulosti nedisponovali modernými prístrojmi, ktoré by im uľahčili prácu. Ako ťažná sila boli používané kone. Pre efektívne prepravovanie sena z polí vznikol štvorkolesový voz, ktorý disponoval rebrinami na udržanie a prevzdušnenie sena. Slovník našich predkov určil tomuto nástroju prívlastok „rebriniak.“

Nástup nových technológií

Migrácia obyvateľstva do miest a technologický vývoj mali za následok postupné upúšťanie od využívania vozu. Kone boli časom nahradené strojmi v podobe traktorov či iných hnacích strojov a na zber sena sa v súčasnosti využíva hrabačka. Čaro dreveného nástroja postupne slablo a ľudom s pribúdajúcim časom slovo rebriniak vypadlo z bežného slovníka.

Dnes ako dekorácia v záhrade

Remeslo prenosu sena pomocou konského záprahu a dreveného voza zaniklo. Nemôžeme však povedať, že podoba voza vymizla do zabudnutia. V súčasnosti predstavuje už nepoužívaný pomocník dekoratívny prvok, ktorý je zdobený v azda každej väčšej záhrade. Svoju funkciu zohráva ako kvetináč pre rôzne druhy kvetinových rastlín alebo poslúži ako oddychové miesto pre členov domácnosti, ktorým posedenie na rebrinách dodá dobový nádych. Niektorí milovníci tradičných nástrojov preferujú využitie voza vo svojich záhradách. Buď si voz zadovážia a zrenovujú ho, alebo si ho sami vyskladajú podľa svojich predstav. Nech je v dnešnej dobe voz akokoľvek transformovaný, nikdy nepríde o jedinečné čaro v podobe dedičstva našich predkov.

Drevený rebriniak ako dekorácia v záhrade spolu s kvetmi
Drevený rebriniak ako dekorácia v záhrade spolu s kvetmi (zdroj: pravda.sk)